ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

” ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ”  ภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทยโดยหนึ่งในรอยอดีต อันรุ่งเรืองของภูเก็ต ตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีสถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2446 เนื่องจากการทำเหมือง แร่ที่เติบโตทำให้ชาวจีน และชาวตะวันตก ต่างหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลเมือง ภูเก็ตสิ่งแรกที่ผู้ไปเยือนจะรู้สึกสะดุดตาก็คือตึกเก่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการ ค้าเก่าเเก่ของเมือง เป็นอาคารสไตล์ ชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชม ได้อย่างต่อ เนื่อง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยหลายเจ้าให้เที่ยวไปกินไปอย่างเพลิดเพลินและทางเทศบาล เมืองภูเก็ต ก็ได้เห็นถึง ความสำคัญของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ โดยได้ทำการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนี้ ไว้และจัดให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ของการท่องเที่ยว จัดให้มีเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่ ของภูเก็ต และสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่สวยงาม พร้อมๆกับได้ สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนภูเก็ตและ ที่สำคัญ อาหารอร่อยเลื่องชื่อการเดิน ชมเมืองเก่า เสน่ห์แห่ง ชิโนโปรตุกีส เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสในเมืองภูเก็ตมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้าง และฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของ โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

อาคารสาธารณะ  ซึ่งเป็นอาคารราชการ สมาคมโรงเรียน และบริษัทเอกชน โดยอาคารเหล่านี้มีลักษณะเป็นตึกก่ออิฐถือปูนผนังหนา และมีลวดลายสวยงาม เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นต้น
คฤหาสน์ หรือ อังมอเหลา แปลว่า ตึกฝรั่ง เป็นตึก 2 ชั้นขนาดใหญ่ ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา มีเสาอิงตกแต่งลวดลายปูนปั้นตามแบบศิลปะยุโรป และมีประตูหน้าต่างไม้ตกแต่งลวดลายฉลุแบบศิลปะจีน โดยรวมแล้วอาคารส่วนใหญ่มีลวดลายปูนปั้นและการตกแต่งคล้ายกับอาคารตึกแถว รวมทั้งมีการจัดช่องหน้าต่างทำให้มีความกลมกลืนกับกลุ่มอาคารตึกแถวได้เป็นอย่างดี เช่น คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ เป็นต้น
อาคารตึกแถว (เตี้ยมฉู่) เป็นตึกแถวที่มีจุดเด่น คือ มีลักษณะเป็นซุ้มโค้งที่มีช่องทางเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งตึก เพื่อเป็นที่กันแดดกันฝนให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมา เรียกว่า หง่อคาขี่ หรือ อาเขต ตึกแถวนี้ส่วนใหญ่มีหลังคาทรงสูงมุงด้วยกระเบื้องดินเผามีร่องมุมแหลมรอบตัววี ประตูหน้าต่างชั้นล่างทำด้วยไม้ตกแต่งด้วยลวดลายแบบจีน ส่วนชั้นบนมักเป็นบานหน้าต่างขนาดใหญ่ 2-3 ช่องยาวถึงพื้นห้อง เช่น ตึกแถวบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก และซอยรมณีย์ เป็นต้น
อาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป ตั้งแต่ยุคคลาสลิคประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล มาจนถึงยุคอาร์ตเดโค (ช่วง ค.ศ.1920 – 1939) และได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบจีน ซึ่งเห็นได้จากประตูหน้าต่างไม้ที่ตกแต่งลวดลายฉลุแบบจีน

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นย่านที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายจุดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นช่วงถนนต่างๆ ได้ดังนี้

 • บริเวณถนนภูเก็ต ถนนรัษฎา ถนนระนอง เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินชมเมืองเก่า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสและแหล่งท่องเที่ยวให้ชมมากมาย ได้แก่ ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ พิพิธภัณฑ์โรงแรมถาวร วงเวียนสุริยเดช เป็นต้น
 • บริเวณถนนกระบี่ ถนนสตูล มีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่เป็นคฤหาสถ์ หรืออังมอเหลา ให้ชื่นชมหลายหลัง ได้แก่ คฤหาสถ์พระพิทักษ์ชินประชา พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นต้น
 • บริเวณถนนดีบุก ถนนเยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ เป็นย่านที่มีบ้านนายเหมืองเก่าให้ชม ได้แก่ บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ และมีตึกแถวชิโนโปรตุกีส หรือเตี้ยมฉู่ ตั้งเรียงรายให้ชมตลอดทั้งถนน
 • ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนสายนี้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินชมและถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอาคารตึกแถวเก่าแก่ที่มีรูปแบบเดิมเกาะกลุ่มกันมากที่สุดถึง 141 คูหา และยังมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ ช่องทางเดินหน้าตึกแถว หรือหง่อคาขี่เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งยังได้รับการปรับปรุงตกแต่งให้มีความสวยงาม จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
 • ถนนพังงา ถนนภูเก็ต เป็นถนนอีกสายที่มีร่องรอยสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ อาคารธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ โรงแรมออนออน ศาลเจ้าแสงธรรม เป็นต้น
 • ถนนเทพกระษัตรีย์ ถนนมนตรี เป็นถนนช่วงสุดท้ายที่เป็นเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ชื่นชมมากมายได้แก่ บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ หรือคฤหาสถ์ตระกูลหงษ์หยก อาคารบริษัทอนุภาษภูเก็ตการจำกัด และยังมีรูปั้นพญามังกรทะเล (ฮ่ายเหล็งอ๋อง) ซึ่งอยู่ถัดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีสอันงดงามตระการตาแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คน และได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ตไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะท้องถิ่นอีกด้วย

รายการทัวร์แบบเดย์ทริป ที่รวมย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Leave a Reply

เพิ่มเพื่อน


ขั้นตอนการจองทัวร์กับเรา

 • 1. คลิกจองทัวร์ และกรอกข้อมูล
 • 2. รออีเมล์ยืนยันผลการจอง
 • 3. ชำระเงินตามเงื่อนไข
 • 4. รับเวาเชอร์เดินทางได้เลย

ทัวร์ที่คุณชมล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

บริษัท นาวา ซัน จำกัด

บริษัททัวร์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 32/00755

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000 | โทร.075-631501 แฟกซ์ 075-632292

ติดต่อบริษัททัวร์
เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. (ทุกวัน)

084-4467171

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • คุกกี้มั้ย?

คุกกี้มั้ย?

เราใช้คุ๊กกี้นะ เคมั้ย?