• ทัวร์เที่ยวไทย
0
ราคา
เริ่มต้น5,9003,450
ขออภัย รายการทัวร์นี้ไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร. 084-4467171 หรือ LINE @travelxpress

จองเลย

เก็บในรายการโปรด

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

3539

TTT302 – ทัวร์เที่ยวไทย ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน @ Panan Krabi Resort

ตารางเวลาท่องเที่ยว

วันแรกบินตรงสู่กระบี่ - Panan Krabi Resort

บริการรับจากสนามบิน ส่งท่านไปยังโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองชมปรากฏการณ์ ทะเลแหวก โดยเรือหางยาว

วันที่สามรับจากโรงแรม - ช้อปปิ้ง - บินตรงกลับดอนเมือง

รับจากโรงแรมที่พัก แวะช้อปปิ้งของฝากจากกระบี่ และส่งท่านสนามบิน
บินตรงกลับสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรดทำความเข้าใจ : ในการจัดนำเที่ยวโปรแกรมทัวร์ทางทะเลอาจมีการปรับเปลี่ยน ตารางเวลาออกเดินทาง ตลอดจนสถานที่ และระยะเวลาที่แวะพัก ไปตามสภาพอากาศ คลี่นลมทะเล มัคคุเทศก์ประจำทริปจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยรวมเป็นสำคัญ

แผนที่แสดงจุดท่องเที่ยว
ภาพบรรยากาศท่องเที่ยว